Om serigrafi / silketrykk

 
I tradisjonell serigrafi benytter man en trykkform som består av en ramme med en stramt oppspent duk. Tidligere benyttet man ren silke til denne duken og serigrafi kalles derfor også silketrykk. I dag er silkeduken erstattet med duk av polyester og nylon.
På den oppspente duken påfører man en fotoemulsjon, som deretter belyses med en film-original liggende foran duken.
Der film-orginalen er, vil ikke fotoemulsjonen herdes, og kan deretter vaskes av med vann. De områdene av duken som ikke skjermes av film-orginalen herdes og man kan ikke overføre trykkfarge gjennom dette området.

Trykkfargen helles i rammen, rammen senkes over trykkunderlaget.Ved hjelp av en plastrakel presses trykkfargen gjennom duken/sjablongen ned på trykkunderlaget. Etter dette heves rammen, og det nye trykket sendes til tørking.

Kjært barn har mange navn. Vi har valgt å kalle silketrykkeriet vårt et serigrafisk trykkeri. Serigrafi er et sammensatt ord avledet fra latin og gresk og betyr løst oversatt til norsk: Skrive med silke. Foruten i Norge og Danmark er serigrafi den vanligste betegnelsen i søreuropa (sérigraphie, serigrafia m.fl.), mens flere land i nordeuropa bruker duken som betegnelse som f.eks på engelsk screen, derav den engelskspråklige betegnelsen screenprint, eller tysk Sieb - Siebdruck. Og i Sverige blandes språk igjen til screentryck.

874282