Om serigrafi / silketrykk


I tradisjonell serigrafi benytter man en trykkform som består av en ramme med en stramt oppspent duk. Tidligere benyttet man ren silke til denne duken og serigrafi kalles derfor også silketrykk. I dag er silkeduken erstattet med duk av polyester eller nylon.
På den oppspente duken påfører man en fotoemulsjon, som deretter belyses med en film-original liggende foran duken for å lage en sjablong.
Der film-orginalen er, vil ikke fotoemulsjonen herdes, og kan deretter vaskes av med vann. De områdene av duken som ikke skjermes av film-orginalen herdes og blir tette, og man kan ikke presse trykkfarge gjennom dette området.

Trykkfargen helles på duken, og rammen senkes mot trykkunderlaget.Ved hjelp av en rakel presses trykkfargen gjennom duken (sjablongen) ned på trykkunderlaget. Etter dette heves rammen, og det nye trykket sendes til tørking.

Kjært barn har mange navn. Vi har valgt å kalle silketrykkeriet vårt et serigrafisk trykkeri. Serigrafi er et sammensatt ord avledet fra latin og gresk og betyr løst oversatt til norsk: Skrive med silke. Foruten i Norge og Danmark er serigrafi den vanligste betegnelsen i søreuropa (sérigraphie, serigrafia m.fl.), mens flere land i nordeuropa bruker duken som betegnelse som f.eks på engelsk screen, derav den engelskspråklige betegnelsen screenprint, eller tysk Sieb - Siebdruck. Og i Sverige blandes igjen to ulike språk; der de kaller det screentryck.

874282