Gunn Vottestad

Hus fra Nord-Norge er kjernen i Gunns Vottestads produksjon.
Hun fanger det spesielle lyset; Dagslys uten sol i vinterens mørketid,
og midnattsol om sommeren. Motivene kan ofte ha rot i virkeligheten; Et hus eller sted, men bildet lever fort sitt eget liv og blir fort noe helt annet. Som en kuriositet kan nevnes at hun bl.a. er innkjøpt av Dronning Sonja. Vil du vite mer om Gunn og hennes kunst, finner du det på www.gunnvottestad.no