Gunn Vottestad

Hus fra Nord-Norge er kjernen i Gunns Vottestads produksjon.
Hun fanger det spesielle lyset; Dagslys uten sol i vinterens mørketid,
og midnattsol om sommeren. Som en kuriositet kan nevnes at hun bl.a. er innkjøpt av Dronning Sonja. Vil du vite mer om Gunn, finner du det på www.gunnvottestad.no